PUBLICATIEBELEID STICHTING CPCT

Versie 3.0 d.d. 20-10-2022

1. Algemeen

Het Center of Personalized Cancer Treatment (CPCT) verzamelt door middel van het verrichten van onderzoek data en biomateriaal (CPCT-data). Deze CPCT-data kunnen worden aangevraagd en door een Aanvrager als basis dienen voor onderzoek en/of publicatie. Bij publicatie dient de Aanvrager de onderstaande publicatierichtlijnen van het CPCT te hanteren.

2. Erkenning

2.1

Aanvrager erkent dat de CPCT-data gegevens bevatten die zijn verkregen van externe medische instellingen, medische centra en / of onderzoek of studies uitgevoerd door derden en erkennen naar behoren de bijdrage van deze medische instellingen / centra of andere derde partijen.

2.2

Indien de publicatie is gegenereerd met behulp van materiaal / gegevens verzameld in de context van een van de studies uitgevoerd door het CPCT, dan wordt door Aanvrager de volgende tekst aan de publicatie toegevoegd:

“Deze publicatie en het onderliggende onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt op basis van de gegevens die het Center of Personalized Cancer Treatment (CPCT) beschikbaar heeft gesteld voor dit onderzoek.”

2.3

Voor de CPCT-data die tevens zijn opgenomen in de database van de Hartwig Medical Foundation en door Hartwig Medical Foundation aan Aanvrager worden verstrekt geldt:

  • het meest recente publicatie beleid van Hartwig Medical Foundation welke te vinden is op de website van Hartwig Medical Foundation (hartwigmedicalfoundation.nl)
  • dat Aanvrager de volgende tekst aan de publicatie toevoegt:

“Deze publicatie en het onderliggende onderzoek zijn mede mogelijk gemaakt op basis van de gegevens die Hart_Oudwig Medical Foundation en het Center of Personalized Cancer Treatment (CPCT) beschikbaar hebben gesteld voor dit onderzoek.

3. Presentatie en interpretatie van de gegevens

3.1

De Aanvrager stemt ermee in om contact op te nemen met het CPCT (via info@cpct.nl) om te garanderen dat de CPCT-data correct worden weergegeven en geïnterpreteerd.

3.2

Gelet op de bepaling in clausule 3.1 van dit publicatiebeleid neemt de Aanvrager in een vroege fase van de voorbereiding van de publicatie contact op met het CPCT en verstrekt de Aanvrager ten minste twee (2) weken voorafgaand aan publicatie van de publicatie (bijvoorbeeld voorafgaand aan indiening bij een peer-reviewed tijdschrift of online publicatie) een exemplaar van de voorgestelde publicatie.

3.3

Eventuele opmerkingen of vragen van de Principle Investigator met betrekking tot het gebruik van de CPCT-data worden te goeder trouw tussen de Aanvrager en de Principle Investigator besproken.

4. Ethische normen voor publicaties en auteurschap

Aanvrager dient te voldoen aan erkende ethische normen met betrekking tot publicaties en auteurschap, inclusief the Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, established by the International Committee of Medical Journal Editors.

5. Diversen

5.1

Dit publicatiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De bijgewerkte versie van het publicatiebeleid zal van toepassing zijn op elke publicatie die nog niet is ingediend voor publicatie op de datum waarop het bijgewerkte publicatiebeleid voor het eerst wordt gepubliceerd op de CPCT website.

5.2

In geval van vragen over dit publicatiebeleid kan contact worden opgenomen met het CPCT via info@cpct.nl.