Ieder mens is uniek en ook iedere tumor is uniek.

Een patiënt kan het beste worden geholpen als de artsen weten

welke kenmerkende DNA-afwijkingen de tumor van díe individuele patiënt heeft.

Behandelplan
op maat

 

Het CPCT streeft ernaar dat elke patiënt in de toekomst een persoonlijk op maat gemaakt behandelplan krijgt, waardoor deze meer kans heeft op genezing en minder wordt blootgesteld aan onnodige bijwerkingen van een standaardbehandeling.

Om dit te bereiken is onderzoek nodig. Het CPCT werkt daarom samen met veel ziekenhuizen in Nederland aan onderzoeken met als doel dat uiteindelijk iedere patiënt met kanker een behandeling op maat krijgt. Met de informatie waarom kanker is ontstaan en groeit, kunnen we het beste medicijn inzetten om de kanker te bestrijden.

CPCT met Hartwig
Medical Foundation

Met de huidige technologie kunnen we het genetische materiaal, het DNA, in het menselijk lichaam aflezen. Zowel van normale cellen als van kankercellen. De uitkomsten van deze DNA-analyse kan voorspellen hoe de verschillende typen kanker zich ontwikkelen en welke DNA-veranderingen de kankergroei veroorzaken. Dit is een belangrijke en bijzondere stap voorwaarts.

Het CPCT werkt samen met de in specifieke DNA-analyse gespecialiseerde Hartwig Medical Foundation. In studies van CPCT kunnen bloed, tumorbiopten en soms ook ander lichaamsmateriaal van patiënten worden afgenomen, uiteraard met hun toestemming. Bij Hartwig Medical Foundation wordt het bloed en het biopt zo bewerkt, dat na een speciaal proces het hele DNA van de tumor in kaart is gebracht. De DNA-afwijkingen van de tumor worden opgeslagen in de databank van Hartwig Medical Foundation, samen met de behandelgegevens en andere belangrijke informatie van de patiënten. Onderzoekers maken gebruik van die gegevens uit deze databank.

Meer informatie over Hartwig Medical Foundation leest u op de website.


Video “Van biopt tot patientrapport”

Op wereldkankerdag 2021 heeft Hartwig Medical Foundation een video gelanceerd over het proces van biopt tot patiëntrapport. Het is een rondleiding door het lab met uitleg in animaties in één.

Bekijk de Nederlandse video »

Bekijk de Engelse video »

CPCT financieel
ondersteunen?

Draagt u het onderzoek naar een persoonlijk behandelplan voor kanker ook een warm hart toe?

De fondswervende stichting voor het CPCT is Stichting Stelvio for Life, een stichting met ANBI status. Deze stichting zorgt ervoor dat elke donatie voor 100% terecht komt bij het CPCT.

Donaties kunnen overgemaakt worden op bankrekening (ING bank): NL18INGB0000001539 t.n.v. Stichting Stelvio for Life.

Video “Van biopt tot betere kankerzorg”

In de film ‘Van biopt tot betere kankerzorg’ vertellen CPCT, HMF, patiënten, artsen en onderzoekers hoe we samen werken aan vooruitgang in het onderzoek naar gepersonaliseerde behandelingen voor patiënten met kanker.

Podcast Stefan Sleijfer (voormalig voorzitter bestuur stichting CPCT): Wat heeft DNA te maken met kanker?

Kanker ontstaat door een mutatie in het DNA, maar in het genetisch materiaal ligt ook steeds vaker de oplossing besloten voor een gepersonaliseerde behandeling. Dat zegt internist-oncoloog en hoogleraar Stefan Sleijfer van het Erasmus MC Kanker Instituut in de podcast In Opname van het Erasmus MC. Beluister de podcast:https://lnkd.in/dG6wPxx

Missie van
stichting CPCT

Stichting CPCT streeft naar: Verbetering van de doeltreffendheid van moleculaire kankerbehandeling voor alle kankerpatiënten door onderzoek en innovatie.

Met als visie: Voor elke patiënt met kanker een gepersonaliseerde behandeling.

Onze kernwaarden zijn:

Privacybeleid
& AVG

Stichting CPCT/ het CPCT neemt haar verantwoordelijkheid om de privacy, de belangen en persoonsgegevens van patiënten die meewerken te beschermen heel serieus. Stichting CPCT is te kwalificeren als gegevensverantwoordelijke en gegevensverwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting CPCT voldoet aan de verplichtingen uit de AVG.

Vragen over privacy of gegevensbescherming? Neemt u dan contact op onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@cpct.nl.

Privacyverklaring voor cpct.nl versie 19 april 2021

 

Organisatie
stichting CPCT

Bestuur

prof. dr. H.J. (Haiko) Bloemendal voorzitter (RadboudUMC, NVMO),

prof. dr. E.E. (Emile) Voest (NKI-AVL),

prof. dr. A.J. (Hans) Gelderblom (LUMC),

prof. dr. H.M.W. (Henk) Verheul (EMC),

prof. dr. E.F. (Egbert) Smit (LUMC, NVALT).

Ondersteuning

General Manager: Evelijn Ubert-Bak – e.bak@cpct.nl

Trialmanagement: Eleonora Louwman – cpct.trialmanagement@erasmusmc.nl

Officemanagement:  – info@cpct.nl

Centraal Datamanagement: cpctdatamanagement@nki.nl

Patiënt adviesraad CPCT

Mevrouw K. Govaert

Mevrouw A. van Herwijnen

De heer P. Holleman

Mevrouw V. van Nederveen

U kunt de Patiënt adviesraad bereiken via: patientenraad@cpct.nl.

Financiële
verantwoording

De financiële resultaten met toelichting zijn opgenomen in het jaarverslag van de stichting:

Patiëntgegevens
opslaan

Patiëntgegevens van de CPCT-02 studie worden opgeslagen in de Hartwig Medical Foundation databank (klinische en genetische gegevens), het Centraal Datamanagement team van het Antoni van Leeuwenhoek en Erasmus MC verzamelt klinische gegevens en biobankgegevens worden afhankelijk van datum deelname aan de CPCT-02 studie opgeslagen door het UMC Utrecht of door het Antoni van Leeuwenhoek.

CPCT en de partijen waarmee zij samenwerkt hanteren de volgende uitgangspunten en richtlijnen voor de opslag van de patiëntgegevens:

  • Alleen met medeweten en toestemming van patiënten krijgt het CPCT bloed, tumorweefsel en behandelgegevens voor de databank en biobank.
  • CPCT krijgt deze gegevens van de aanleverende ziekenhuizen gecodeerd en niet identificeerbaar, dus zonder naam, geboortedatum of Burgerservicenummer.
  • De genetische informatie die in kaart wordt gebracht en geanalyseerd is, is door CPCT niet herleidbaar naar een persoon.
  • De analyse, die een patiëntrapport oplevert voor de behandelend arts, wordt via een goed beveiligd portal teruggekoppeld aan het ziekenhuis die de gegevens heeft geleverd.
  • De behandelaars en de hoofdonderzoeker van het ziekenhuis van de patiënt kan de gecodeerde gegevens wel herleiden naar een patiënt.
  • De gegevens die worden opgeslagen in de databank en biologische materialen die worden opgeslagen in de biobank worden ook alleen gecodeerd en niet herleidbaar aan onderzoekers verstrekt.
  • Onderzoekers tekenen een overeenkomst met harde voorwaarden rond het gebruik van deze data en materialen.
  • Op verzoek van de patiënt kunnen de gegevens uit de Hartwig Medical Foundation databank en CPCT biobank verwijderd worden waardoor ze niet meer beschikbaar zijn voor een volgend onderzoek. Dit werkt niet met terugwerkende kracht, gegevens kunnen niet uit bestaande onderzoeken verwijderd worden.
  • In principe worden de gegevens voor onbepaalde tijd bewaard.