De DRUP studie geeft patiënten
op basis van de kenmerken van hun tumorcel
toegang tot goedgekeurde ‘targeted’ therapie.

DRUP studie
Doel en doelgroep

DRUP (Drug Rediscovery Protocol)

Een nationaal onderzoek naar de effectiviteit van het koppelen van tumorkenmerken en gerichte anti-kankermedicijnen.

Doelgroep

Patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker, voor wie geen standaardbehandelingen meer beschikbaar zijn.

Doel

Kankercellen hebben andere kenmerken dan gezonde cellen. Soms bieden die verschillen aanknopingspunten voor therapie. Behandeling die specifiek gericht is op bepaalde kankercel-kenmerken noemen we ‘doelgerichte’ ofwel ‘targeted’ therapie. Er zijn tegenwoordig steeds meer van zulke medicijnen beschikbaar. Elk van die medicijnen is gericht tegen één of meer kenmerken. Alleen als een dergelijk kenmerk aanwezig is, kan de arts het doelgerichte medicijn geven.

De effectiviteit van doelgerichte medicijnen wordt met name onderzocht bij de tumortypes die het vaakst de kenmerken hebben waar zo’n medicijn tegen gericht is. Dit kan leiden tot goedkeuring en vergoeding van het medicijn, voor die specifieke soort tumor, met dat bepaalde kenmerk. Soms blijken patiënten met andere tumorsoorten datzelfde kenmerk echter ook te hebben. Zij kunnen in theorie voordeel hebben bij dezelfde medicijnen. Maar patiënten hebben alleen toegang tot zulke medicijnen als deze goedgekeurd zijn voor hun type tumor. Daarbuiten wordt dit namelijk niet vergoed. Dit beperkt de toegang tot deze medicijnen, en daardoor ook de kennis over hun werkzaamheid buiten de goedgekeurde indicatie.

Er is dan ook behoefte aan bredere én gecontroleerde toegang tot deze middelen. Met dit onderzoek bieden we die mogelijkheid, door patiënten op basis van de kenmerken van hun tumorcel toegang te geven tot goedgekeurde ‘targeted’ therapie. Op deze manier brengen we de veiligheid en werkzaamheid van deze medicijnen systematisch, voor meerdere tumortypes, in kaart.

Informatie

De DRUP (Drug Rediscovery Protocol) studie is vanaf september 2016 geopend. Voor meer informatie over het onderzoek en/of eventuele toekomstige deelname, kunt u contact opnemen met uw eigen oncoloog of een oncoloog in een van de deelnemende centra. Ook kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoekers van de studie prof. Henk Verheul, prof. Hans Gelderblom en prof. Emile Voest via drup@nki.nl.

 

Zie voor meer informatie: www.drupstudy.nl

DRUP studie
Werkwijze

In dit onderzoek behandelen we patiënten op basis van hun kankercel-kenmerken met doelgerichte anti-kanker-medicijnen. Deze medicijnen zijn al goedgekeurd en in Nederland verkrijgbaar, maar worden normaal gesproken gebruikt voor de behandeling van een ander type kanker. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen doen mee aan dit onderzoek.

Als een patiënt met dit onderzoek wil meedoen, kijken we eerst (middels lichamelijk en aanvullend onderzoek) of hij of zij aan alle voorwaarden voldoet voor een veilige behandeling met dat specifieke medicijn. Een andere voorwaarde is ook dat er (in het verleden) op de tumorcellen een kenmerk is gevonden waarvoor doelgerichte behandeling beschikbaar is. Zo ja, dan nemen we voor de start van de behandeling een buisje bloed (10 ml) en een biopt af. Hierbij halen we een klein stukje weefsel van de uitzaaiing of oorspronkelijke tumor weg. Dit gebruiken we om het erfelijke materiaal (DNA) van de tumorcellen in kaart te brengen. Dit laatste wordt gedaan door de Stichting Hartwig Medical Foundation (www.hartwigmedicalfoundation.nl). HMF werkt namelijk met een nieuwe techniek: Next Generation DNA sequencing. Met deze techniek is het mogelijk om in één keer het gehele erfelijke materiaal, ofwel DNA van de tumor en de fouten daarin (‘het profiel’), te bepalen. Het DNA-profiel van het biopt wordt gebruikt om meer kennis te vergaren over hoe de tumor reageert op een behandeling.

Na afname van het tumorbiopt kan de behandeling starten. Hoe die er precies uitziet hangt af van welk medicijn op basis van de tumorcel-kenmerken is uitgekozen. Tijdens de behandeling wordt regelmatig gecontroleerd wat het effect van de behandeling is. Patiënten die deelnemen aan dit onderzoek kunnen in principe doorgaan met de studie medicijnen, zolang zij hier baat bij lijken te hebben.

Informatie

De DRUP (Drug Rediscovery Protocol) studie is vanaf september 2016 geopend. Voor meer informatie over het onderzoek en/of eventuele toekomstige deelname, kunt u contact opnemen met uw eigen oncoloog of een oncoloog in een van de deelnemende centra. Ook kunt u contact opnemen met de hoofdonderzoekers van de studie prof. Henk Verheul, prof. Hans Gelderblom en prof. Emile Voest via drup@nki.nl.

 

Zie voor meer informatie: www.drupstudy.nl