3D medical background with DNA strands
3D medical background with DNA strands
3D medical background with DNA strands

In het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT)

werken artsen, onderzoekers en heel veel Nederlandse ziekenhuizen samen

om voor iedere patiënt de beste behandeling te vinden.

Kanker genezen

Als je getroffen wordt door kanker en als genezen niet meer mogelijk lijkt, dan is tijd vaak enorm kostbaar. Artsen en onderzoekers willen graag steeds beter begrijpen waarom bepaalde patiënten wél, en andere patiënten niet goed reageren op dezelfde behandeling. Zo kunnen ze steeds beter voorspellen of een behandeling bij een patiënt wel of juist niet goed zal werken. Natuurlijk is het voor patiënten fijn om te weten dat de kans op succes groot is. Voor patiënten die horen dat de kans dat een behandeling werkt klein is, is dat ook heel belangrijk. Die informatie kan helpen de afweging te maken om nog wel of niet voor een behandeling te kiezen.

Studies & onderzoek

CPCT zet wetenschappelijk kankeronderzoek op en coördineert de uitvoering daarvan. Doel van dit onderzoek is dat uiteindelijk iedere patiënt met kanker een behandeling op maat krijgt. De uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door betrokken artsen, verpleegkundigen en onderzoekers in meer dan 40 Nederlandse ziekenhuizen.

Twee grote wetenschappelijke onderzoeken van het CPCT, ook wel studies genoemd, zijn de CPCT-02 studie en de DRUP studie. In allebei de studies gaat het erom meer te weten te komen over de DNA-kenmerken van tumoren, beide studies zijn uniek in hun opzet. De studies hebben al goede resultaten opgeleverd. Over de hele wereld kijken onderzoekers dan ook met belangstelling naar het werk van CPCT.

Het onderzoek van CPCT kan plaatsvinden door de donaties van stichting Stelvio for Life.

Laatste nieuws

Uitbreiding database 15 mei 2020

Het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) heeft besloten per 15 mei 2020 de gegevens van patiënten die voor 21 april 2016 hun PIF hebben getekend én waarvan het DNA door Hartwig in kaart is gebracht ook aan Hartwig te verstrekken. Hierdoor zijn meer gegevens beschikbaar, wat bijdraagt aan beter gefundeerd wetenschappelijk onderzoek naar kanker. In de extra nieuwsbrief staat meer toelichting over het CPCT-02 onderzoek, de samenwerking met Hartwig, de betekenis van het besluit en tot slot uitleg op welke wijze u bezwaar kunt indienen of vragen stellen, als u dit wenst.


 

Visie op introductie whole genome sequencing in de klinische praktijk

Bij moleculaire diagnostiek van kanker geeft gebruik van whole genome sequencing (WGS) in plaats van genpanels een veel completer beeld van de tumorgenetica. De kosten van WGS belemmeren op dit moment echter nog een snelle introductie. Toch zou het verstandig zijn om te investeren in diagnostiek op basis van WGS, betogen dr. Martijn Lolkema en prof. dr. ir. Koos van der Hoeven.

Lees meer


 

 Voor patiënten met een uitgezaaide tumor

is nog lang niet altijd goede behandeling mogelijk.

Om kankerbehandelingen te verbeteren,

is wetenschappelijk onderzoek nodig.

HOME

Contact stichting CPCT

P/a Erasmus MC
Interne Oncologie, kamer NT-551
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD  ROTTERDAM

info@cpct.nl

KvK: 70504385