3D medical background with DNA strands
3D medical background with DNA strands
Slide background
 

’CPCT-02:’

Doel van het CPCT-02-onderzoek is
om het DNA-profiel van de tumor te bekijken
en de relatie tussen het DNA-profiel
en de reactie op de standaard therapie te onderzoeken.

’DRUP:’

Doel van de DRUP studie is behandeling voor patiënten
met vergevorderde of uitgezaaide kanker met doelgerichte
anti-kanker-medicijnen op basis van hun kankercel-kenmerken.
Met medicijnen die dus eigenlijk voor een andere soort kanker zijn.

CPCT-02
studie

De CPCT-02 studie is een data verzamel onderzoek. Er wordt data verzameld van patiënten die een tumor met uitzaaiingen hebben en een standaardbehandeling met een anti-kanker-medicijnen gaan krijgen. De deelname aan de studie is vrijwillig.

Voor de CPCT-02 studie staan deze patiënten een buisje bloed en een stukje tumorweefsel (biopt) af. Dit doen ze vóórdat ze starten met de behandeling met bijvoorbeeld chemo-, immuun- of hormoontherapie.

Het DNA van de tumor wordt vervolgens geheel in kaart gebracht in het laboratorium van Hartwig Medical Foundation. De gegevens over de DNA-afwijkingen worden in een databank opgeslagen. In de databank worden ook de resultaten van de behandeling (behandeluitkomsten) en andere belangrijke gegevens opgeslagen (klinische data).

Door al deze gegevens met elkaar te combineren, van heel veel patiënten, ontstaat steeds meer kennis over tumoren, DNA-afwijkingen en behandelingen. Zo kunnen artsen steeds beter voorspellen bij wie een behandeling wel, en bij wie een behandeling niet zal werken. Alle verzamelde gegevens en resterend tumorweefsel en bloed worden opgeslagen en beschikbaar gesteld voor onderzoek.

 Drug Rediscovery Protocol
DRUP studie

De DRUP studie (Drug Rediscovery Protocol), is een onderzoek waarin patiënten behandeld worden. De DRUP studie is een CPCT studie verricht door NKI-Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en waar veel Nederlandse ziekenhuizen bij zijn aangesloten.

De DRUP studie is voor patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker, voor wie geen standaardbehandelingen meer beschikbaar zijn. In de DRUP studie worden patiënten behandeld op basis van hun kankercel-kenmerken met doelgerichte anti-kanker-medicijnen. Deze medicijnen zijn al goedgekeurd en in Nederland verkrijgbaar, maar worden normaal gesproken gebruikt voor de behandeling van een ander type kanker.

Binnen de DRUP studie is behandeling met deze medicijnen mogelijk.

Als u mee wilt doen aan de DRUP studie, kan u contact opnemen met een oncoloog in een deelnemend centrum.

Zie voor meer informatie: www.drupstudy.nl

 Samenwerkingen
voor studies

Ziekenhuizen: https://www.cpct.nl/ziekenhuizen/

Hartwig Medical Foundation: www.hartwigmedicalfoundation.nl


 

Sponsorwissel

 

Stichting CPCT is per 30 april 2019 eindverantwoordelijke van de CPCT-02 studie. Wat dit voor u als deelnemer van de CPCT-02 studie betekent is te lezen in de speciale informatiebrief: de CPCT-02 extra nieuwsbrief.

 


 

Uitbreiding database 15 mei 2020

Het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) heeft besloten per 15 mei 2020 de gegevens van patiënten die voor 21 april 2016 hun toestemming hebben verleend én waarvan het DNA door Hartwig in kaart is gebracht ook aan Hartwig te verstrekken. Hierdoor zijn meer gegevens beschikbaar, wat bijdraagt aan beter gefundeerd wetenschappelijk onderzoek naar kanker. In de extra nieuwsbrief staat meer toelichting over het CPCT-02 onderzoek, de samenwerking met Hartwig, de betekenis van het besluit en tot slot uitleg op welke wijze u bezwaar kunt indienen of vragen stellen, als u dit wenst.