CPCT-02:

Doel van het CPCT-02-onderzoek is
om het DNA-profiel van de tumor te bekijken
en de relatie tussen het DNA-profiel
en de reactie op de standaard therapie te onderzoeken.

DRUP:

Doel van de DRUP studie is behandeling voor patiënten
met vergevorderde of uitgezaaide kanker met doelgerichte
anti-kanker-medicijnen op basis van hun kankercel-kenmerken.
Met medicijnen die dus eigenlijk voor een andere soort kanker zijn.

CPCT-02
studie

De CPCT-02 studie is een data verzamel onderzoek. Er wordt data verzameld van patiënten die een tumor met uitzaaiingen hebben en een standaardbehandeling met een anti-kanker-medicijnen gaan krijgen. De deelname aan de studie is vrijwillig.

Voor de CPCT-02 studie staan deze patiënten een buisje bloed en een stukje tumorweefsel (biopt) af. Dit doen ze vóórdat ze starten met de behandeling met bijvoorbeeld chemo-, immuun- of hormoontherapie.

Het DNA van de tumor wordt vervolgens geheel in kaart gebracht in het laboratorium van Hartwig Medical Foundation. De gegevens over de DNA-afwijkingen worden in een databank opgeslagen. In de databank worden ook de resultaten van de behandeling (behandeluitkomsten) en andere belangrijke gegevens opgeslagen (klinische data).

Door al deze gegevens met elkaar te combineren, van heel veel patiënten, ontstaat steeds meer kennis over tumoren, DNA-afwijkingen en behandelingen. Zo kunnen artsen steeds beter voorspellen bij wie een behandeling wel, en bij wie een behandeling niet zal werken. Alle verzamelde gegevens en resterend tumorweefsel en bloed worden opgeslagen en beschikbaar gesteld voor onderzoek.

 Drug Rediscovery Protocol
DRUP studie

De DRUP studie (Drug Rediscovery Protocol), is een onderzoek waarin patiënten behandeld worden. De DRUP studie is een CPCT studie verricht door NKI-Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam en waar veel Nederlandse ziekenhuizen bij zijn aangesloten.

De DRUP studie is voor patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker, voor wie geen standaardbehandelingen meer beschikbaar zijn. In de DRUP studie worden patiënten behandeld op basis van hun kankercel-kenmerken met doelgerichte anti-kanker-medicijnen. Deze medicijnen zijn al goedgekeurd en in Nederland verkrijgbaar, maar worden normaal gesproken gebruikt voor de behandeling van een ander type kanker.

Binnen de DRUP studie is behandeling met deze medicijnen mogelijk.

Als u mee wilt doen aan de DRUP studie, kan u contact opnemen met een oncoloog in een deelnemend centrum.

Zie voor meer informatie: www.drupstudy.nl

 DRUG Acces Protocol
DAP studie

Al meer dan een jaar lang is het DRUG Access Protocol, ofwel DAP, een nationaal protocol om toegang tot nieuwe gerichte anti-kankermedicijnen te faciliteren en data te verzamelen over effectiviteit en veiligheid van deze anti-kanker medicijnen. Het gaat daarbij om medicijnen die in Nederland nog niet in aanmerking komen voor vergoeding in afwachting van aanvullende gegevens. Op dit moment is er soms een lange wachttijd voor het beschikbaar komen van medicatie voor patiënten met meer zeldzame tumoren waar nog onvoldoende goede studies voor zijn. Door gebrek aan data is het moeilijk te beoordelen wat de middelen voor de patiënt doen en of ze voor opname in het basispakket in aanmerking komen. DRUG Access Protocol zet in op versnelling van dit proces.

DRUG Access Protocol is een breed gedragen initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO), Antoni van Leeuwenhoek, Zorginstituut Nederland (ZiNL) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Momenteel nemen negen ziekenhuizen deel aan het protocol: Antoni van Leeuwenhoek, Erasmus MC, Maastricht UMC+, Radboudumc, UMC Groningen, Amsterdam Universitair MC, LUMC, Prinses Máxima Centrum en UMC Utrecht.

Voordat geneesmiddelen mogen worden voorgeschreven, moet eerst zijn bewezen dat ze effectief en veilig zijn. Voor geneesmiddelen tegen minder vaak voorkomende vormen van kanker zijn er vaak zo weinig patiënten, dat het lang duurt voordat voldoende gegevens zijn verzameld om daarover uitspraken te kunnen doen. In dit protocol regelen we toegang en betaling, terwijl we aanvullende data over effect en bijwerkingen verzamelen.

Als u mee wilt doen aan de DAP studie, kan u contact opnemen met een oncoloog in een deelnemend centrum.

 Samenwerkingen
voor studies

Ziekenhuizen: https://www.cpct.nl/ziekenhuizen/

Hartwig Medical Foundation: www.hartwigmedicalfoundation.nl

Sponsorwissel

 

Stichting CPCT is per 30 april 2019 eindverantwoordelijke van de CPCT-02 studie. Wat dit voor u als deelnemer van de CPCT-02 studie betekent is te lezen in de speciale informatiebrief: de CPCT-02 extra nieuwsbrief.

 

Uitbreiding database 15 mei 2020

Het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) heeft besloten per 15 mei 2020 de gegevens van patiënten die voor 21 april 2016 hun toestemming hebben verleend én waarvan het DNA door Hartwig in kaart is gebracht ook aan Hartwig te verstrekken. Hierdoor zijn meer gegevens beschikbaar, wat bijdraagt aan beter gefundeerd wetenschappelijk onderzoek naar kanker. In de extra nieuwsbrief staat meer toelichting over het CPCT-02 onderzoek, de samenwerking met Hartwig, de betekenis van het besluit en tot slot uitleg op welke wijze u bezwaar kunt indienen of vragen stellen, als u dit wenst.