De CPCT-02 studie verzamelt onderzoeksmateriaal
en omvat verschillende deelstudies
die gebruikmaken van deze gegevens.

TANGO
studie

De TANGO (Technology Assessment of Next Generation Sequencing in Personalized Oncology) studie is eind 2016 van start gegaan. De belangrijkste doelstelling is het bepalen van de doelmatigheid en meerwaarde van de inzet van Whole Genome Sequencing (WGS) voor immunotherapie selectie bij patiënten met een vergevorderd stadium van niet-kleincellig longkanker (NSCLC) en patiënten met een vergevorderd stadium melanoom.

Verrichter van de TANGO-studie is het Antoni van Leeuwenhoek en de studie bestaat uit zes onderdelen. Eerst zoeken we naar een juiste patiëntselectie op basis van WGS. Ook organiseren we de pathologie-infrastructuur voor het uitvoeren en interpreteren van WGS. Het tweede onderdeel is een klinische studie, waarbij we retrospectief bepalen welke patiënten wel/geen baat hadden bij immunotherapie op basis van WGS en de uitkomstmaten. Voor dit deel van het onderzoek hebben we de longartsen van een aantal CPCT-02 ziekenhuizen gevraagd om naast de biopten ook vragenlijsten te gaan verzamelen. In een van de andere onderdelen kijken we naar de gevolgen van de implementatie van WGS in Nederland. Hierbij doen we ook een kosten-effectiviteitanalyse van het gebruik van WGS versus de huidige diagnostiek. Tenslotte kijken we naar de ethische, juridische en maatschappelijke implicaties van implementatie van WGS in Nederland.

De TANGO-studie is inmiddels afgesloten. De samenvatting en resultaten van de studie kunt u lezen via deze link.

Meer inhoudelijke informatie over de studie kunt u vinden op https://zenodo.org/communities/tango-wgs/.

Of u kunt contact opnemen met:
Valesca Retèl, v.retel@nki.nl, hoofdonderzoeker en/of
Inge Eekhout, i.eekhout@nki.nl, projectcoördinator

PEGASUS
studie

PEGASUS (Cohort pancreascarcinoom – FOLFIRINOX)

Alvleesklierkanker is een van de meest dodelijke vormen van kanker: ondanks een intensieve behandeling met chemotherapie en/of een operatie overlijdt het grootste deel van de patiënten aan de ziekte. In het PEGASUS project onderzoeken we of moleculaire technieken – genexpressie en ‘next generation sequencing’ – van waarde zijn om te voorspellen welke patiënten baat hebben bij een dergelijke intensieve behandeling, zowel wat betreft de kans om te overleven als de kwaliteit van leven. Voor patiënten met gemetastaseerde ziekte onderzoeken we dit specifiek voor hen die behandeld gaan worden met FOLFIRINOX. Dit zullen we doen in het kader van de CPCT-02 studie. Ook onderzoeken we of er moleculaire aangrijpingspunten zijn waardoor de behandeling nog verder verbeterd zou kunnen worden met specifiek op de tumor gerichte geneesmiddelen. De kosten van het gebruik van moleculaire technieken zullen we afwegen tegen de voordelen voor de patiënt inzake kwaliteit van leven en het beter geïnformeerd beslissen over behandelingen en eventuele besparingen op zorgkosten en daarnaast eventuele  nadelen die het gebruik van deze technieken opleveren.

Voor meer informatie zie: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/doelmatigheidsonderzoek/programmas/project-detail/goed-gebruik-geneesmiddelen/pegasus-pancreatic-and-esophagogastric-cancer-improving-survival-and-quality-of-life-through-pers/

BLINC
studie

BLINC (cohort bladdercarcinoom – pembrolizumab)

Blaaskanker (urotheelcelkanker) is een kwaadaardige aandoening van de urinewegen. Helaas is dit een vrij agressieve ziekte en krijgt bijna de helft van de patiënten met deze ziekte uitzaaiingen. De behandeling van deze uitzaaiingen is de laatste jaren verbeterd en aan de behandelmogelijkheden is immunotherapie toegevoegd. Dit heeft een heel mooi effect en verbetert de overleving van patiënten. Helaas is het wel zo dat we nu 3-5 patiënten moeten behandelen om er 1 echt voordeel te geven van die behandeling. Dus er is nog wel iets te verbeteren. In het kader van de CPCT-02 studie hebben we in de afgelopen jaren al meer dan 100 samples verzameld en geanalyseerd. Dat geeft mooie resultaten die we binnenkort gaan publiceren. Echter, de voorspellende waarde van de markers die we  hebben gevonden moet nog wel gevalideerd worden in een onafhankelijk cohort.

Samen met ZonMW gaan we nu een 2e cohort opbouwen waarbij we binnen de CPCT-02 studie voor alle patiënten met blaaskanker (urotheelcelkanker) die ofwel in de eerste lijn, ofwel in de tweede lijn na progressie pembrolizumab gaan krijgen kunnen includeren. Dit is een enorm belangrijk cohort voor ons want als we hierin de markers uit onze eerdere studie kunnen valideren geeft dat een opening naar een echte voorspellende test op basis van DNA en RNA sequencing van biopten voor toekomstige patiënten. Daarnaast wordt ook bloed verzameld bij deelnemende patiënten om te onderzoeken of weefselbiopten in de toekomst (deels) vervangen kunnen worden door bloedafnames. We weten dat een deel van de patiënten nu in plaats van na progressie meteen na de chemotherapie hun immunotherapie krijgen. Die mensen komen dus niet in aanmerking voor dit cohort. Ondanks deze verandering zijn er nog steeds veel patiënten die “gewoon” immunotherapie krijgen, en voor die groep is dit een hele mooie kans om een biopt te ondergaan en een WGS rapport te krijgen.

De BLINC-studie is inmiddels afgesloten voor inclusie.