3D medical background with DNA strands
3D medical background with DNA strands
Slide background

De CPCT-02 studie verzamelt onderzoeksmateriaal
en omvat verschillende deelstudies
die gebruikmaken van deze gegevens.

TANGO
studie

De TANGO (Technology Assessment of Next Generation Sequencing in Personalized Oncology) studie is eind 2016 van start gegaan. De belangrijkste doelstelling is het bepalen van de doelmatigheid en meerwaarde van de inzet van Whole Genome Sequencing (WGS) voor immunotherapie selectie bij patiënten met een vergevorderd stadium van niet-kleincellig longkanker (NSCLC) en patiënten met een vergevorderd stadium melanoom.

Verrichter van de TANGO-studie is het Antoni van Leeuwenhoek en de studie bestaat uit zes onderdelen. Eerst zoeken we naar een juiste patiëntselectie op basis van WGS. Ook organiseren we de pathologie-infrastructuur voor het uitvoeren en interpreteren van WGS. Het tweede onderdeel is een klinische studie, waarbij we retrospectief bepalen welke patiënten wel/geen baat hadden bij immunotherapie op basis van WGS en de uitkomstmaten. Voor dit deel van het onderzoek zullen we de longartsen van een aantal CPCT-02 ziekenhuizen gaan vragen om naast de biopten ook vragenlijsten te gaan verzamelen. In een van de andere onderdelen kijken we naar de gevolgen van de implementatie van WGS in Nederland. Hierbij doen we ook een kosten-effectiviteitanalyse van het gebruik van WGS versus de huidige diagnostiek. Tenslotte kijken we naar de ethische, juridische en maatschappelijke implicaties van implementatie van WGS in Nederland.

Deze studie heeft een looptijd van totaal vier jaar (einddatum februari 2021).

Meer inhoudelijke informatie over de studie kunt u vinden op https://zenodo.org/communities/tango-wgs/.

Of u kunt contact opnemen met:
Valesca Retèl, v.retel@nki.nl, hoofdonderzoeker en/of
Inge Eekhout, i.eekhout@nki.nl, projectcoördinator

ctDNA
studie

ctDNA studie bij prostaatkanker en borstkanker. Bij deze studie wordt bloed van mannen met prostaatkanker en vrouwen en mannen met borstkanker verzameld met het doel om DNA afkomstig uit uw bloed (ctDNA) te isoleren en dit ctDNA daarna te vergelijken met de uitkomsten van het DNA onderzoek van het tumorweefsel welke is afgenomen voor de CPCT-02 studie.

Met dit onderzoek willen we aantonen dat in de toekomst bloedonderzoek voldoende informatie oplevert over de tumor zodat het verrichten van afname van weefsel (biopten) achterwege kan worden gelaten. Om dit betrouwbaar aan te tonen is grootschalig onderzoek nodig waarvan dit bloedonderzoek een belangrijk onderdeel is.

Dit onderzoek is opgezet door onderzoekers uit het UMC Utrecht, het NKI-AVL en het Erasmus MC. Financieel wordt het ondersteund door het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) en Pink Ribbon.

Prostaatkanker
in CPCT-02

Patiënten met prostaatkanker zijn een belangrijk onderdeel van de CPCT-02 studie. Vanuit verschillende projecten wordt er specifiek naar deze patiënten gekeken. Daarbij worden zowel biopten als bloedmonsters afgenomen. De biopten worden gebruikt voor WGS (Whole Genome Sequencing), het bloed wordt gebruikt voor het isoleren van DNA wat in het bloed te vinden is en deels uit de tumor komt.

Het doel van deze projecten is tweeledig:

  1. het uitzoeken of in de toekomst bloedonderzoek voldoende informatie oplevert over de tumor zodat het verrichten van afname van weefsel (biopten) achterwege kan worden gelaten en
  2. het bestuderen van DNA afwijkingen die patiënten hebben die (on-) gevoelig zijn voor anti-hormonale therapie met abirateron of enzalutamide.

Hiermee hopen we in de toekomst nog sneller en beter de juiste behandeling voor patiënten met prostaat kanker te vinden en kan prostaatkanker dienen als een voorbeeld hoe we met behulp van WGS de behandeling van kanker patiënten beter kunnen richten op de individuele kenmerken van de patiënten.

Dit onderzoek is opgezet door onderzoekers uit het NKI-AVL en het Erasmus MC. Financieel wordt het ondersteund door het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), Astellas en Johnson&Johnson (JnJ).