3D medical background with DNA strands
3D medical background with DNA strands
Slide background

Onderzoeksaanvragen

Aanvragen data

Alle data die voortkomen uit de CPCT-studies worden opgenomen in de database van Hartwig Medical Foundation. Deze omvat whole genome sequencing (WGS) data en gekoppelde, gepseudonimiseerde klinische data van patiënten die hebben deelgenomen aan onder andere de CPCT-studies. De database neemt snel toe, met gegevens van inmiddels meer dan 3.000 patiënten. Hoe de database is samengesteld, is te vinden op https://www.hartwigmedicalfoundation.nl/databank/.

Toegankelijkheid

De data wordt ter beschikking gesteld voor onderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van de behandeling van kankerpatiënten. Het wetenschappelijk onderzoek moet het algemeen belang dienen en gevraagde informatie moet noodzakelijk zijn voor het uit te voeren onderzoek. Onderzoekers kunnen data onder voorwaarden gebruiken voor hun onderzoek. Dataverzoeken worden beoordeeld door de wetenschappelijke raad en een onafhankelijke Data Access Board. Onderzoekers tekenen een licentieovereenkomst (pdf) met Hartwig Medical Foundation voordat ze de data krijgen.

Aanvraagprocedure

  1. Download het data-aanvraagformulier (Word) en dien deze volledig ingevuld en ondertekend in.
  2. Binnen zes weken na indiening volgt de beoordeling van het dataverzoek door de Wetenschappelijke Raad en de onafhankelijke Data Access Board.
  3. Bij goedkeuring van het verzoek ondertekenen de onderzoeker en de vertegenwoordiger van Hartwig Medical Foundation de licentieovereenkomst (pdf) over de rechten en plichten bij het gebruik van de data.

Wilt u meer weten over het aanvragen van data en onze procedures (pdf)? Neem dan gerust contact met ons op per telefoon of email.

Aanvragen restmateriaal

Van veel patiënten uit de CPCT-studies blijft – na de sequencing – materiaal over voor opslag in de biobank. Het materiaal uit de biobank – bestaande uit biopten, geïsoleerd DNA en RNA, bloed en/of plasma – kan beschikbaar gesteld worden voor vervolgonderzoek. U kunt dit opvragen door een volledig ingevuld aanvraagformulier te sturen naar info@cpct.nl. Alle materialen in de biobank kunnen pas uitgegeven worden na toestemming van het dagelijks bestuur van CPCT. Voor uitgifte van materiaal van de CPCT-01 en CPCT-05 studie moet het UMCU toestemming geven.

Vragen?

Neem contact op met Eleonora Louwman (Trialmanager CPCT): e.louwman@erasmusmc.nl.